woensdag 4 december 2019

Aanstellingsviering voor de vormelingen op 1 december 2019


Op zondag 1 december – eerste adventszondag -  beleefden we in de kerk van St. Katharina de aanstellingsviering voor onze vormelingen.  In de nabijheid van de ouders ontvingen ze hun kruisje.  Samen gaan we doorheen verschillende activiteiten, engagementen en vieringen op tocht naar de feestelijke dag van het Vormsel.   In ons pastoraal jaarthema ‘handen vol hoop’ danken we de catechisten en heel wat vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken om deze jonge mensen te begeleiden op hun weg.  Klik hier om de foto's te bekijken. 
Mieke Dupont

woensdag 13 november 2019

Schoolviering 'troostende handen' - 13 november 2019

Op woensdag 13 november 2019 beleefden we een sfeervolle schoolviering over 'troostende handen'.  In de novembermaand staan we stil bij de vele dierbare overledenen uit onze familie, buurt en vriendenkring.  De kinderen mochten een gedachtenisprentje of foto meebrengen die we in onze herfst- en lichthoek plaatsten.  We beluisterden het bijbelverhaal van de barmhartige samaritaan en het verhaal van de drie bomen die ieder op hun eigen wijze omgingen met een tak die ze verloren.  De sfeervolle liederen, de gebeden en muzikale omlijsting door organist Herman zorgden voor een mooi herdenkingsmoment met de kinderen van onze lagere school.  Klik hier om de foto's te bekijken. 

vrijdag 4 oktober 2019

5de leerjaar - de oxfam wereldwinkel


In het 5 de leerjaar werken we in het thema ‘wat maakt mij gelukkig ?’ een
les uit over de oxfam wereldwinkels. De leerlingen leren waar het woord
OXFAM vandaan komt. Aan de hand van foto’s, de tweemaandelijkse
reclamefolder, affiches en enkele proevertjes die aardig gesmaakt worden
ontdekken de kinderen heel wat over de producten uit de derde
wereldlanden die voor een eerlijke prijs verkocht worden. Ook het werken
met vrijwilligers wordt in de kijker gezet. Het wekt de interesse om ook
later een engagement aan de dag te leggen voor ontwikkelingsprojecten.
In ons jaarthema ‘handen vol hoop’ blijven we immers voluit zaaien…
Klik hier om de foto's te bekijken ! 


dinsdag 24 september 2019

Activiteiten en werkjes in het pastoraal jaarthema 'handen vol hoop' september 2019

Tijdens de eerste weken van het schooljaar gingen de kinderen van de lagere school actief en ijverig aan het werk met het thema 'handen vol hoop'.  Hun prachtige creaties kan je hier bekijken.

Startviering 'handen vol hoop' 18 september 2019


Op woensdag 18 september 2019 beleefden wij met basisschool St. Katrien de startviering in het pastoraal jaarthema ‘handen vol hoop’.  We zongen de liederen ‘klap eens vrolijk in je handen voor de Heer’ en ‘handen gevraagd’, zeer toepasselijk in dit thema vol mogelijkheden om er een schooljaar lang rijk gevuld mee aan het werk te gaan.  Onze kinderen uit het 1ste leerjaar maakten voor het eerst een schoolviering mee en mochten voor het Onze Vader rond het altaar komen bij priester Filip en de misdienaars.  Ook onze klaskaarsen ‘handen vol hoop’ werden gezegend en gaan straks mee naar de klassen waar ze dagelijks gebruikt worden bij het ritueel van het morgengebed.  We wensen de directie, elke leerkracht en elke leerling een mooi schooljaar toe waarbij we onze handen uit de mouwen steken om er een onvergetelijke tijd van de maken.  Klik hier om de foto's te bekijken. 

woensdag 19 juni 2019

Dankviering eerste communicanten en vormelingen op 16 juni 2019


Op zondag 16 juni 2019 kwamen de kinderen die hun Eerste Communie en Vormsel deden samen in de kerk van St. Katrien.   Ook broers en zussen, de ouders en grootouders waren erbij.   Ze wilden Jezus danken voor de feestelijke dag.  We zongen liederen uit de verschillende vieringen.  In een grote kring rond het altaar baden de vriendjes samen het Onze Vader.  De viering werd besloten met het lied door de vormelingen ‘op tocht met elkander’,  want het gaat verder…   Na de viering volgde een glaasje bij een gezellige babbel.  We danken alle medewerkers die meehielpen om voor de kinderen dit mooie gebeuren te helpen realiseren de afgelopen maanden.  We zijn dankbaar voor zoveel inzet.  Klik hier om de foto's te bekijken. 

dinsdag 2 april 2019

Monster (koffie) stop voor broederlijk delen op 29 maart 2019

Op vrijdag 29 maart organiseerden de vormelingen van St. Katrien de monster (koffie) stop voor de leerlingen, ouders en grootouders.
Het was een zonnige namiddag waardoor we heel wat volk op bezoek kregen.  We verzamelden een bedrag van 235 euro.  Bravo ! Super veel dank voor de inzet ! Klik hier om de foto's te bekijken.